«Powrót

Polski Ład – ulga na sponsoring

Polski Ład – ulga na sponsoring

Polski Ład – ulga na sponsoring

Grafika z logo Polski Ład, napisem Ulga sponsoringowa i zdjęciem kilku sportowców.
  • Polski Ład zawiera również pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR).
  • Jest to nowa propozycja zachęty podatkowej – dotychczas w podatku dochodowym w ogóle nie było takiego rozwiązania.
  • Ulga polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele.

Polski Ład to również zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, i w ten sposób wspierają rozwój lokalnych społeczności. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.

Dla kogo ulga?

Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców – podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe.

Na czym polega ulga?

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
  • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Sposób rozliczania ulgi

W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Przykład zastosowania ulgi sponsoringowej

Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje imprezę sportową (zawody sportowe) w zamian za usługi reklamowe. Poniesiony koszt to kwota 30 tys. zł wynikająca z umowy sporządzonej na piśmie i przelana na rachunek organizatora zawodów sportowych.

Przedsiębiorca kwotę 30 tys. zł rozlicza w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo 15 tys. zł odlicza od podstawy opodatkowania w ramach ulgi.

Przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca podatek liniowy według 19% stawki i wykazuje dochód z działalności w kwocie 100 tys. to:

  • bez ulgi zapłaci podatek w kwocie 19 tys. zł,
  • z ulgą zapłaci podatek w kwocie 16 150 zł.

Korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę to 2850 zł.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.02.2022 Data publikacji: 17.02.2022 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2022 10:45
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka