«Powrót

Polski Ład wspiera biznes – ulga dla Venture Capital

Polski Ład wspiera biznes – ulga dla Venture Capital

Polski Ład wspiera biznes – ulga dla Venture Capital

Po lewej stronie kontur Polski i napis Polski Ład Ulga dla Venture Capital a po prawej cztery osoby rozmawiające ze sobą.
  • Polski Ład oferuje wsparcie dla ekspansji i rozwoju firm, w tym system ulg podatkowych.
  • Wprowadzone atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital zachęcają do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy.

Polski Ład oferuje przedsiębiorcom rozwiązania podatkowe, które pomogą im się rozwijać i wychodzić na nowe rynki. Wprowadza m.in. pakiet ulg dla innowacyjnych przedsiębiorców. Jedną z takich preferencji jest ulga dla Venture Capital.

Ulga dla Venture Capital

Rozwój firmy nie jest możliwy bez odpowiedniego finansowania i know-how. Tam, gdzie tradycyjne narzędzia okazują się niewystarczające, konieczne są rozwiązania szyte na miarę. Jeżeli innowacyjna spółka kapitałowa (start-up) szuka inwestora, może skorzystać z pośrednictwa funduszu Venture Capital. Ulgi podatkowe związane z funduszami venture capital (dla inwestorów, jak i samych funduszy) są stosowane także w innych państwach np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Ulga w PIT

Inwestor będący osobą fizyczną, który chce pomnożyć swoje środki inwestując w takie fundusze venture capital w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI) lub bezpośrednio w spółki kapitałowe, w których co najmniej 5% udziałów (akcji) posiada ASI, już na wejściu będzie mógł skorzystać z ulgi w wysokości 50 proc. kwoty inwestycji, w roku podatkowym. Poprawi to dostęp do finansowania dla startupów i ASI, które inwestują w startupy.

Kwotę wydatków na takie udziały (akcje) podatnik odlicza od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu skalą podatkową, albo podatkiem liniowym, w maksymalnej wysokości 250 tys. złotych w roku podatkowym.

Dodatkowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi:

  • wspólnikiem w ASI, jest podmiot, który nabył lub objął udziały w ASI sfinansowane ze środków europejskich, niemające charakteru bezzwrotnego oraz przeznaczone na inwestycje venture capital w Polsce;
  • podatnik musi zawrzeć z ASI umowę inwestycyjną;
  • podatnik nie może być z ASI, albo ze spółką kapitałową w której ASI posiada co najmniej 5% udziałów być podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w ASI lub spółce kapitałowej;
  • podatnik musi posiadać udziały (akcje) co najmniej 24 miesiące.

Przykład

Pan Jan w 2022 r. uzyskał przychód ze stosunku pracy w wysokości 300 tys. zł Podstawa obliczenia podatku z art. 26 ust. 1 ustawy PIT wyniosła 265 tys. zł. Wydał na zakup akcji w ASI 160 tys. zł. Odlicza od podstawy obliczenia podatku 50% z 160 tys., czyli 80 tys. zł. Podstawa opodatkowania PIT za 2022 r.: 185 tys. zł.

Tak więc pan Jan skorzystał z ulgi w PIT za 2022 r. z tytułu inwestycji w ASI aż 25,6 tys. zł (32% *80 tys. zł).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.02.2022 Data publikacji: 18.02.2022 11:12 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2022 11:12
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka