«Powrót

Zmiany dotyczące produktów rolnych w SENT

Zmiany dotyczące produktów rolnych w SENT

Zmiany dotyczące produktów rolnych w SENT

ciężarówki na parkingu, widziane z góry, układające się w literę V
 • 12 sierpnia 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT).
 • Doprecyzowaliśmy katalog produktów rolnych objętych SENT poprzez wprowadzenie podziału na kody CN.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 sierpnia 2023 r.* systemem SENT będą objęte towary będące produktami rolnymi, tj.:
 • mięso z drobiu,
 • jaja ptasie w skorupkach/bez skorupek i żółtka jaj,
 • miód naturalny,
 • owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum,
 • truskawki,
 • maliny,
 • porzeczki czarne,
 • owoce z gatunku Vaccinium myrtillus,
 • pozostałe owoce (CN 0811 90 95),
 • pszenica,
 • kukurydza,
 • mąka pszenna lub z meslin,
 • mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin,
 • nasiona rzepaku,
 • nasiona słonecznika,
 • zagęszczony sok jabłkowy.
Szczegóły dotyczące ww. wykazu (wraz z określeniem minimalnych ilości w przesyłce) znajdują się w rozporządzeniu oraz na stronie PUESC.
 
W przypadku mięsa, jaj, miodu, owoców miękkich, mąki i zagęszczonego soku jabłkowego - nie będzie istniał obowiązek zgłaszania do rejestru SENT przewozów:
 • rozpoczynających się na terytorium kraju (art. 5 ustawy o SENT**), z wyjątkiem przewozu towarów pochodzących z Ukrainy,
 • z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju (art. 6 ustawy o SENT), z wyjątkiem towarów pochodzących z Ukrainy przewożonych z terytorium państwa trzeciego,
 • z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju (art. 7 ustawy o SENT).
W przypadku pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i nasion słonecznika - obowiązek zgłaszania przewozu do rejestru SENT będzie istniał dla przewozów towarów:
 • z terytorium państwa członkowskiego UE albo z terytorium państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium kraju,
 • z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego, przez terytorium kraju, z wyjątkiem przypadków zastosowania procedury celnej tranzytu.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.08.2023 Data publikacji: 14.08.2023 11:50 Data ostatniej modyfikacji: 14.08.2023 11:50
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk