Wzory oświadczeń w naborach

  Wzory oświadczeń w naborach

  Wzory oświadczeń w naborach

  Poniżej znajdują się wzory oświadczeń dla kandydatek/kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej. Oświadczenia potwierdzają spełnienie wymagań wynikających z ustawy o służbie cywilnej, określonych w każdym ogłoszeniu o naborze.

  Składając oświadczenia należy pamiętać, że:

  • w treści ogłoszenia o naborze mogą zostać sformułowane wymogi dotyczące konieczności złożenia innych oświadczeń niż te, które wynikają z przepisów ustawy o służbie cywilnej, zatem każdorazowo należy szczegółowo zapoznać się częścią ogłoszenia o naborze „wymagane dokumenty i oświadczenia" oraz „inne dokumenty i oświadczenia",
  • oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone datą.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.06.2017 Data publikacji: 12.06.2017 13:29 Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2024 09:46
  Autor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Angelika Łątka