Cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL do celów podatkowych

Cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL do celów podatkowych

Cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL do celów podatkowych

Kalendarz wyświetlony na ekranie telefonu.
  • 1 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
  • Dzięki nowym przepisom urzędy gminy mogą nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
  • Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Ułatwienie dla podatników

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych [1].
Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie podatnikowi rocznego zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.
Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu systemu e-Deklaracje. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Ułatwienia dla płatników

Zmiany pozwalają płatnikom na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.
Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

[1] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.06.2021 Data publikacji: 01.06.2021 08:48 Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2021 08:49
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka