«Powrót

Niskie Podatki – opracowany przez MF kalkulator wynagrodzeń już dostępny

Niskie Podatki – opracowany przez MF kalkulator wynagrodzeń już dostępny

Niskie Podatki – opracowany przez MF kalkulator wynagrodzeń już dostępny

Po lewej napis Niskie podatki, po prawej kobieta i mężczyzna.
 • 1 lipca br. udostępniliśmy kalkulator wynagrodzeń MF.
 • Można z niego korzystać na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki
 • To pierwsza faza szerszego wdrożenia. Na ten moment kalkulator pozwala obliczyć wynagrodzenie na rękę dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz umowach zlecenia w ujęciu miesięcznym oraz uwzględniając rozliczenie roczne.
 • W kolejnych tygodniach będą wchodzić nowe funkcjonalności pozwalające precyzyjnie wyliczyć łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 roku kolejnym grupom podatników.

1 lipca br. weszły w życie nowe rozwiązania obniżające podatki oraz stabilizujące system podatkowy. Aby wprowadzone zmiany były jeszcze bardziej przejrzyste i podatnicy mogli wyliczyć swoje łączne skutki zmian przeprowadzonych w 2022 - Ministerstwo Finansów udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń.

Przedstawia on poglądowo uproszczone rozliczenie miesięczne i roczne w teoretycznym modelu z 2021 r. oraz 2022 r. Dzięki niemu podatnik ma możliwość porównania wynagrodzenia na rękę w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 roku oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 roku (w tym, co najważniejsze - po reformie Niskie Podatki, która weszła w życie od 1 lipca 2022 roku).

Udostępnianie kalkulatora zostało rozłożone na pięć faz. W I fazie, zaplanowanej na 1 lipca, kalkulator miał objąć umowy o pracę i umowy zlecenia. I tak też się stało. Narzędzie jest już dostępne. Kalkulator wynagrodzenia umowy o pracę i umowy zlecenia dostępny jest na stronie: podatki.gov.pl/niskiepodatki

II faza została zaplanowana na 8 lipca. Wówczas dołączona zostanie funkcjonalność pozwalająca liczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia.

W III fazie, zaplanowanej na 15 lipca, kalkulator będzie wyliczał wysokość emerytur oraz rent netto a także przypadki współwystępowania umów (o pracę, zlecenia) z emeryturą/rentą.

IV faza to uwzględnienie wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem. Zaplanowano ją na 22 lipca.

W V ostatniej już fazie, kalkulator stanie się narzędziem przydatnym dla przedsiębiorców. Tę fazę zaplanowano na 5 sierpnia br.

Przypominamy, że kalkulatory mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że kalkulatory wynagrodzeń uwzględniają:

 • umowę o pracę świadczoną przez cały rok,
 • umowę zlecenia świadczoną przez cały rok,
 • limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych,
 • wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich,
 • mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki,
 • rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem,
 • ulgi na dziecko.

Kalkulatory wynagrodzeń nie uwzględniają jednak m.in.:

 • świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • wynagrodzeń mundurowych,
 • wielu źródeł przychodu jednocześnie,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł,
 • kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę,
 • jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania,
 • innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.07.2022 Data publikacji: 04.07.2022 07:03 Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2022 07:03
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Angelika Łątka Osoba modyfikująca: Angelika Łątka