«Powrót

Przypominamy: EETS już dostępna w Polsce

Przypominamy: EETS już dostępna w Polsce

Przypominamy: EETS już dostępna w Polsce

biały napis e-TOLL na czerwonym tle
  • Polska świadczy Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej (EETS).
  • Dzięki EETS możliwe jest wnoszenie opłaty za przejazd drogami objętymi elektronicznym poborem opłat na terenie Unii Europejskiej za pomocą jednego urządzenia pokładowego.

Dostępność EETS w Polsce ułatwia poruszanie się po naszych drogach nie tylko polskim kierowcom ciężarówek, ale też kierowcom tranzytowym z innych krajów. Wprowadzenie EETS zwiększy bezpieczeństwo na drogach, a także zmniejszy obciążenia administracyjne przewoźników

– powiedział Szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. 

Czym jest EETS?

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (ang. European Electronic Toll Service - EETS) umożliwia opłacenie przejazdu w państwach Unii Europejskiej posiadających elektroniczne systemy poboru opłat na podstawie tylko jednej umowy, z jednym dostawcą  EETS, przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego (tzw. OBU, z ang. On Board Unit). Od 17 października 2022 r. usługa EETS jest dostępna na obszarze poboru opłat Szefa KAS.

EETS jest też narzędziem umożliwiającym osiągnięcie celu, jakim jest interoperacyjność europejska. Pod tym określeniem kryje się osiągnięcie zgodności systemów poboru opłat w skali Europy, która umożliwia świadczenie usług dostawcom EETS. Rozwiązanie to regulowane jest na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z 19 marca 2019 r.

Pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce jest Telepass S.p.A. Umowa z tym dostawcą została podpisana w lutym 2022 r., następnie dostawca został zweryfikowany i przeszedł proces akredytacyjny.

Trwają prace, aby usługa była dostępna także u innych dostawców.

EETS to duże ułatwienie

Dotychczas, aby sprawnie realizować przewozy międzynarodowe po Europie kierowcy samochodów ciężarowych musieli posiadać kilka albo nawet kilkanaście urządzeń pokładowych do identyfikacji położenia pojazdu i realizacji opłat za przejazd. Wymagało to nie tylko montażu i demontażu wielu urządzeń w pojeździe, ale też podpisania umowy na obsługę i realizację płatności za przejazdy z wieloma pośrednikami. Było to znaczne obciążenie administracyjne dla firm transportowych świadczących usługi międzynarodowe ponieważ wymagało rozliczenia płatności za przejazdy w wielu krajach. Co więcej, kierowcy musieli każdorazowo przed przekroczeniem granicy kolejnego kraju demontować stare oraz montować i aktywować nowe urządzenie, co miało wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

EETS ułatwia przewoźnikom międzynarodowym uiszczanie opłat drogowych i realizację przejazdów. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności montażu i demontażu w pojeździe różnych urządzeń służących do naliczania stosownej opłaty, w zależności od kraju przejazdu i dostawcy usługi poboru opłat – wystarczy jedno urządzenie pokładowe.

Jak skorzystać z EETS?

Użytkownicy systemu e-TOLL, którzy chcą skorzystać z EETS, powinni skontaktować się z akredytowanym dostawcą EETS lub postępować zgodnie z informacjami opublikowanymi  na stronie internetowej www.telepass.com/en/truck

Na podstawie umowy zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, dostawca EETS przejął część zadań w zakresie poboru opłaty. Dostawca zapewnia urządzenie pokładowe OBU, niezbędne do naliczenia oraz pobrania należnej opłaty za przejazd. Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem OBU a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS a Szefem KAS.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 27.10.2022 Data publikacji: 27.10.2022 16:56 Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2022 16:56
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Osoba publikująca: Aleksandra Grygierczyk Osoba modyfikująca: Aleksandra Grygierczyk